வணக்கம்

வருக வருக. நீங்க நினைக்கற மாதிரி இடுகை இல்லைன்னா என்னை கோபிக்கக்கூடாது என்று முன்னெச்சரிக்கையாக சொல்லி வைக்கிறேன். ஏன்னா எதிர்பார்ப்பே ஏமாற்றத்துக்கு காரணம் இல்லையா?சனி, ஜூலை 20, 2019

மூன்று காகங்கள் (Three black crows)

காளையான மூன்று வெள்ளை படை வீரர்களுக்கு எதிரான கரடி ஒழுங்கு இது.


  1. வரிசையா மூன்று  நாள்கள் கருப்பு உடல் தோன்றும்.  ஏறு முக போக்கின்  கடைசி உலக்கையின் உடலின் நிறம் கருப்பாக இருக்கும் இதை முதல் உடல் என்போம்..
  2. அடுத்த நாள் அதாவது இரண்டாம் நாள் உடலின் விலை தொடக்கமும்   முடிவும் முந்தைய நாள் உடலின் விலை தொடக்கம்  மற்றும்  முடிவை விடகுறைவாக இருக்க வேண்டும்.
  3. அதேபோல் மூன்றாம் நாளின் உடலின் விலை தொடக்கமும்   முடிவும் முந்தைய நாள் உடலின் விலை தொடக்கம்  மற்றும்  முடிவை விடகுறைவாக இருக்க வேண்டும்.
சமிக்கையை அதிகப்படுத்தும் செயல்கள்

* முதல் நாள் உடலை விட பெரிதாக (நீளமாக) இரண்டாம் நாள் உடல் இருக்க வேண்டும்
* இரண்டாம் நாள் உடலும் மூன்றாம் நாள் உடலும் கிட்டத்தட்ட ஒரே நீளத்தில் இருக்க வேண்டும். அப்படி இருந்தால் கரடியின் செல்வாக்கு உள்ளதாக கருதலாம்.
* குச்சிகள் மிக சிறிதாகவோ இல்லாமலோ இருக்க வேண்டும்
* தெளிவான ஏறு முக போக்கில் இந்த ஒழுங்கு தோன்ற வேண்டும்.
* உடல்களின் நீளம் அதிகமாக இருப்பது இதன் வீரியத்தை காட்டும்   அறிகுறி.
* வாங்கல் விற்றல் அதிகமாக நடந்திருக்க  வேண்டும்.ஒழுங்கைப்பற்றிய சில குறிப்புகள்

**  மூன்றாம் நாள் உடலின் நீளம் மற்ற இரு நாள்களை விட சிறிதாக இருந்தால் தவிர்ப்பது நலம்.

 **  நெடிய ஏறு முக போக்கின் பின் மூன்று காகங்கள் தோன்றுவது சில மாதங்கள் பங்கை வைத்திருந்து விற்பவர்களுக்கு ஏற்றது.

ஏன் இந்த ஒழுங்கு  வேலைசெய்யுமென்று   நினைக்கிறார்கள்?

நெடிய ஏறு முக போக்கின் போது காளைள்  சோர்வடைந்து கரடிகள் வீரியத்துடன் விலையை குறைக்கும். தொடர்ந்து மூன்று நாள்கள் விலை இறங்குவது சந்தையின் போக்கு மாற்றம் அடைகிறது  என்பதை உணர்த்தும் அறிகுறி.

கருத்துகள் இல்லை: