வணக்கம்

வருக வருக. நீங்க நினைக்கற மாதிரி இடுகை இல்லைன்னா என்னை கோபிக்கக்கூடாது என்று முன்னெச்சரிக்கையாக சொல்லி வைக்கிறேன். ஏன்னா எதிர்பார்ப்பே ஏமாற்றத்துக்கு காரணம் இல்லையா?சனி, ஜூலை 20, 2019

மேலெழும் மூவுலக்கை வழிமுறை The Rising Three Methods

இதொரு காளை ஒழுங்காகும். இது ஐந்து உலக்கைகளை கொண்டு தீர்மானிக்கப்படுகிறது. இதன் முதல் உலக்கையின் உடல் நீளமான வெள்ளை நிறமுடையது. அதற்கு அடுத்து வரும் மூன்று அல்லது அதிகமான உலக்கைகளின் நிறம் கருப்பு நிறமுடையது (பொதுவாக மூன்று உலக்கைகள் தான் இருக்கும்) இந்த கருப்பு நிற  உலக்கைகள் முதலில் தோன்றிய நீளமான  வெள்ளை உலக்கையின்  முடிவை தொடாதுஅமாவது   அவை முதல் உலக்கையின் உடலின் தோற்றம் முடிவுக்குள் தான் இருக்கும். இந்த கருப்பு நிற உடல்களுக்கு அடுத்து வெள்ளை உடல் தோன்ற வேண்டும். இந்த வெள்ளை உடல் நீளமாகவும் இதன் முடிவு முதல் வெள்ளை உடலின் முடிவை விட  அதிகமாகவும் இருக்க வேண்டும்.  • முதல் உலக்கையின் உடலின் நிறம் வெள்ளை இது நீளமானது.
  • இரண்டாம் மூன்றாம் நான்காம் உலக்கைகளின் உடலின் நிறம் கருப்பு இவை சிறிய நீளமுடையவை.
  • ஐந்தாம் உலக்கையின் உடலின் நிறம் வெள்ளை இதுவும் நீளமானது.


சமிக்கையை அதிகபடுத்தும் செயல்கள்

* இந்த ஒழுங்கு ஏறு முகத்தில் தோன்ற வேண்டும்.
* முதல்  உலக்கையின் வெள்ளை நிற உடலுக்கு சிறிய குச்சிகள் இருக்க வேண்டும்.

ஏன் இந்த ஒழுங்கு வேலை செய்யுமுன்னு நினைக்கறாங்க?

கரடிகளை அமுக்கி விட்டு காளைகள் செல்வாக்கடைவதை நீண்ட வெள்ளை நிற உடல் தெரிவிக்கிறது. விட்டேனா பார் என்று கரடிகள்  மெதுவாக மூன்று   நாள்கள் எழும் நான்காவது நாள் கரடியின் தலையில் நங்கென்று குத்தி காளை பெரிதாக மேலெழும். இது கரடிகளை அமுக்கி மேலும் வாலாட்ட முடியாதவாறு செய்துவிடும்.

கருத்துகள் இல்லை: