வணக்கம்

வருக வருக. நீங்க நினைக்கற மாதிரி இடுகை இல்லைன்னா என்னை கோபிக்கக்கூடாது என்று முன்னெச்சரிக்கையாக சொல்லி வைக்கிறேன். ஏன்னா எதிர்பார்ப்பே ஏமாற்றத்துக்கு காரணம் இல்லையா?வியாழன், ஜூலை 25, 2019

மூன்று விண்மீன் - கரடி Bearish Tri-Star Pattern

காளைன்னு ஒன்னு இருந்தா கரடின்னு ஒன்னு இருக்கனுமில்ல. அது தான நியாயம். மூன்று  விண்மீன் - கரடி  ஒழுங்கிலும் மூன்று டோஜிக்கள் தான் ஆனா இவை ஏறு முக போக்கில் தோன்றும்

 இந்த  கரடி ஒழுங்கு எப்படி இருக்கும் என்று பார்ப்போமா?  • முதலில் ஏறு முக போக்கு இருக்கனும்.
  • அடுத்ததாக மூன்று நாள்களுக்கு டோஜி தோன்றனும
  •  முதல் டோஜி உடலுக்கும் அடுத்த டோஜி உடலுக்கும் இடைவெளி இருக்கனும், அதே போல் கீழ் டோஜி உடலுக்கும் மேல் டோஜி உடலுக்கும்  இடையே இடைவெளி இருக்கனும். பார்க்க 3 டோஜிக்களும் Vஐ கவிழ்த்து போட்ட மாதிரி இருக்கும்,
  •  மூன்று டோஜி உடல்களுக்கு இடையே தான்  இடைவெளி இருக்கனும் குச்சி உடலை தொட்டால் தவறில்லை.


சமிக்கையை அதிகரிக்கும் செயல்கள்

  •  மூன்றாவது நாள் டோஜி உடல் கருப்பாக இருந்தால் போக்கு மாற்றம் நடைபெற அதிக வாய்ப்பு.

  •  டோஜிக்கள் தோன்றிய நாளன்று நிறைய வாங்கல் விற்றல் நடந்திருந்தாலும் போக்கு மாற்றம் நடைபெற அதிக வாய்ப்பு. ஆனா குறைவா மட்டும் வாங்கல் விற்றல் நடந்திந்தால் போக்கு மாற்றம் நடைபெறுமா என்பது பெருந்த ஐயத்திற்குரியது.